ក្រុមហ៊ុនទ្រទ្រង់ដែកទ្រនាប់ទ្រូម៉ាន់នី

របារខ្សែស្រឡាយ

  • THREADBAR BOLT

    បង្គោតខ្សែដៃ

    របារខ្សែស្រឡាយដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការតំឡើងយុថ្កាឬដំបូលរុំព័ទ្ធយ៉ាងពេញលេញនិងការតោងឆ្អឹងជំនីដោយមានទម្រង់ជាផ្ទៃទ្រនាប់ទ្រនាប់របារអាចផ្តល់នូវការលាយចំរុះជ័រនិងការផ្ទេរបន្ទុក។ វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការគាំទ្រដីនៅក្នុងគម្រោងរ៉ែផ្លូវរូងក្រោមដីនិងជម្រាល

+86 ១៣១២៧៦៦៧៩៨៨