ក្រុមហ៊ុនទ្រទ្រង់ដែកទ្រនាប់ទ្រូម៉ាន់នី

បន្ទះ Combi

  • COMBI PLATE (Used with Split Set Bolt)

    ចាន COMBI (ប្រើជាមួយប៊ូតស្ពាយ)

    ចានខាប់ប៊ីគឺជាប្រភេទចានរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ប្រើជាមួយប៊្លុកសិតបូល (ហ្វ្រេសបូលស្តាត) ដើម្បីឱ្យមានផ្ទៃដីធំជាងដើម្បីទ្រទ្រង់ថ្មនិងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធបំបែកដែលមានដំណើរការគាំទ្រប្រសើរជាងមុន។ វាក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជួសជុលនិងទ្រទ្រង់សំណាញ់ផងដែរហើយមានរង្វិលជុំព្យួរនៅលើចានខាងលើវាក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ព្យួរប្រព័ន្ធខ្យល់ឬភ្លើងបំភ្លឺជាដើម។

+86 ១៣១២៧៦៦៧៩៨៨