ក្រុមហ៊ុនទ្រទ្រង់ដែកទ្រនាប់ទ្រូម៉ាន់នី

ចានដូមេ

  • DOME PLATE

    ចាន Dome

    ក្នុងនាមជាទ្រនាប់ទ្រនាប់ប្រពៃណីចានឌីអឹមត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយពុះកំណត់ប៊ូតឬខ្សែក្រវ៉ាត់ដើម្បីទ្រទ្រង់ថ្មដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការជីករ៉ែផ្លូវរូងក្រោមដីនិងជម្រាលជាដើមដែលជាផ្នែកសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីគាំទ្រដី។

+86 ១៣១២៧៦៦៧៩៨៨