ក្រុមហ៊ុនទ្រទ្រង់ដែកទ្រនាប់ទ្រូម៉ាន់នី

របារមូល

  • ROUNDBAR BOLT

    រ៉ោដបារបារ

    របារមូលមូលមានចុងខ្សែស្រឡាយអាចត្រូវបានប្រើជាប្រព័ន្ធទ្រនាប់ទ្រនាប់ឬទ្រនាប់។ ជាមួយនឹងគ្រាប់និងឧបករណ៍បោកគក់ផ្សេងៗគ្នាវាអាចតំឡើងបានយ៉ាងលឿនហើយហាក់ដូចជាផលិតផលដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការត្រួតពិនិត្យដីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងរូងក្រោមដី។

+86 ១៣១២៧៦៦៧៩៨៨