ក្រុមហ៊ុនទ្រទ្រង់ដែកទ្រនាប់ទ្រូម៉ាន់នី

ចានឌូ

  • DUO PLATE (Used with Split Set Bolt)

    ចាន DUO (ប្រើជាមួយ Bolt Set Split)

    ឌូផ្លាតគឺជាចានមួយក្នុងចំណោមចានរួមបញ្ចូលគ្នាដោយប្រើរួមគ្នានូវប៊ូតសូលបុល (ហ្វ្រេសបូលស្តុបរក្សាលំនឹង) ដើម្បីបង្កើនផ្នែកទ្រទ្រង់ដល់ថ្មនិងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់ទាំងមូលដំណើរការបានល្អប្រសើរ។ វាក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជួសជុលនិងទ្រទ្រង់សំណាញ់ផងដែរហើយមានរង្វិលជុំព្យួរនៅលើចានខាងលើវាក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ព្យួរប្រព័ន្ធខ្យល់ឬភ្លើងបំភ្លឺជាដើម។

+86 ១៣១២៧៦៦៧៩៨៨