ក្រុមហ៊ុនទ្រទ្រង់ដែកទ្រនាប់ទ្រូម៉ាន់នី

ចានរាបស្មើ

  • FLAT PLATE

    ចានសំប៉ែត

    ចានរាងសំប៉ែតគឺជាបន្ទះទ្រនាប់ដ៏សាមញ្ញមួយដែលត្រូវបានគេប្រើរួមគ្នាជាមួយរនាស់ជ័រខ្សែបង្គោលរបារខ្សែមូលរបារមូលនិងបញ្ជូលសរសៃកញ្ចក់ជាដើមដើម្បីផ្តល់នូវប្រព័ន្ធគាំទ្រដល់ថ្មនៅក្នុងកម្មវិធីទ្រទ្រង់ដីដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការរុករករ៉ែផ្លូវរូងក្រោមដីនិងជម្រាល គម្រោង។

+86 ១៣១២៧៦៦៧៩៨៨